Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Översvämning på Näsby fält med Kristianstad i bakgrunden

Tillgänglighetsredogörelse

AB Kristianstadsbyggen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.abk.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.abk.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss genom att skicka e-post till kundcenter@abk.se eller ringa 044-780 68 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • En del av våra bilder saknar alternativ bildtext då de endast anses ha en dekorativ funktion.
  • Det finns PDF-filer som inte är tillgänglighetsanpassade och inte kan läsas upp med skärmläsningsverktyg.
  • Planskisser över lediga lägenheter publiceras i bildformat och är inte tillgänglighetsanpassade, därmed kan de inte läsas upp med skärmläsningsverktyg. Se rubrik Oskäligt betungande anpassning nedan.

Oskäligt betungande anpassning

AB Kristianstadsbyggen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

  • De ca 9000 olika planskisser vi tillhandahåller över lediga lägenheter i bildformat är inte tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.abk.se.

Senaste bedömningen gjordes den 1 mars 2024.

Webbplatsen publicerades den 6 mars 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 6 mars 2024.