Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
3D-illustration av fritidsgården, inomhus

Gamlegårdens fritidsgård

ABK bygger en ny multifunktionell fritidsgård på Gamlegården, bland annat med lek- och idrottsytor både inne och ute. Dessutom byggs områdets stadsdelscentrum om utifrån trygghet och trivsel för besökare och verksamheter.

– Vi vill skapa en fritidsgård utöver det vanliga, ett ännu bättre stadsdelscentrum och nya bra lokaler för våra medarbetare, säger Christer Nilsson (M), styrelseordförande för ABK.

Den nya fritidsgården ska ligga i den byggnad som tidigare varit kundcenter för ABK, bredvid Gamlegårdens centrum och nära till Gamlegårdsparken. Utformningen av fritidsgården har ABK tagit fram tillsammans med Kristianstads Fritidsgårdsforum (KFGF) och har utgått från barnen på området.

– Vi på ABK och KFGF har haft workshops tillsammans med de barn som besöker fritidsgården idag, för att ta reda på vad de vill ha och behöver, säger Karl-Henrik Persson, byggnadschef på ABK.

Resultatet har blivit en flexibel lokal med många funktioner. Bland annat ska det finnas 111 m2 yta för multisport inomhus. I direkt anslutning en multisportyta utomhus på över 150 m2 och en uteplats med grillyta. Inne på fritidsgården är det tänkt att finnas avgränsade delar för datorspel, musikstudio, gym, dans- och biorum, pysselrum, aktivitetsrum med exempelvis biljard eller bordtennis, lugna rum och rum endast för tjejer.

Under de tider som lokalerna inte används som fritidsgård är tanken att de ska kunna nyttjas till olika bosociala satsningar, exempelvis med aktivitetslokaler vigda åt kvinnor.

Om allt går som planerat så beräknas den nya fritidsgården öppna i slutet av 2024.

Ett tryggare stadsdelscentrum

I samband med att nuvarande fritidsgård flyttar från Gamlegårdens centrum planeras deras lokaler att byggas om och bli ett nytt kontor för ABK:s förvaltning, med drygt 20 fastighetsskötare, miljövärdar och administrativ personal.

– Även om personalen mestadels är ute på området så innebär det nya kontoret ökad närvaro för vår personal i centrat, vilket vi tror kan bidra till ökad trygghet, säger ABK:s vd Henrik Strand. Samtidigt innebär det bättre lokaler för våra medarbetare.

Huvudentrén planeras göras om för att bli mer inbjudande och med ny karuselldörr, bland annat för att minska risken för att ytorna används på fel sätt, exempelvis att en del cyklar eller åker sparkcykel genom centrat.

Även utemiljön intill centrat planeras att förändras, i samverkan med Kristianstads kommun.

Huvudentrén byggs om under hösten 2023, och om planerna hålls så skulle det nya ABK-kontoret stå klart i slutet av 2025.