Smala huset

20 hyresrätter och parkeringshus i etapp 1

Huset som just nu byggs kommer att innehålla ettor, tvåor och treor på mellan 35 och 77 kvadratmeter och alla lägenheter kommer att ha balkong. På bottenplan kommer det finnas ett större cykelförråd samt infart till parkeringshuset och på taket kommer solceller monteras för miljövänlig elproduktion. Parkeringshuset kommer ha plats för ca 210 bilar och vara tillgängligt för boende på det nya området.

Mer information kommer löpande.

Ritning på byggettapp 1

Avspärrningar under etapp 1

Det omfattande arbetet på området bidrar till en del avspärrningar:

  • Gångväg förbi Lasarettsboulevarden 2H (Ljud- och bildskolan) är helt avstängd.
  • Transporter till Lasarettsboulevarden 2 A-C och 4 A-C sker med infart från Kanalgatan. Följ skyltning på plats.

ABK försöker alltid bedriva byggprocesser så effektivt som möjligt för att minska risk för störningar i och onödan, exempelvis utförs vanligtvis inte arbeten efter normal arbetstid.

Intresserad?

Ställ dig i vår bostadskö redan nu så samlar du på dig köpoäng som kan bli avgörande när det är dags att söka. På den här sidan samlar vi allt som händer och som är på gång i projektet. Står du i vår bostadskö får du också vårt nyhetsbrev om nyproduktion, där vi också kommer att berätta mer om Östermalms Park.

Ställ dig i kön