Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Våra fastigheter kv. Flaket och Kv. Gärskan i Åhus

Om oss

AB Kristianstadsbyggen (ABK) är kommunens största bostadsbolag. Huvuduppgiften är att bygga nya fastigheter och att förvalta de cirka 9 300 bostäder och 230 kommersiella lokaler vi redan äger.

Vår affärsidé

Vår uppgift är att bygga och förvalta hyresbostäder för alla boendegrupper. Vi vill att fastigheterna ska tillgodose högt ställda krav på arkitektur, material och miljö. Målet är att erbjuda tryggt och trivsamt boende med god service till rimlig hyra.

Vi ägs av Kristianstads Kommunföretag AB som är moderbolaget i den koncern som Kristianstads kommun bildat för sina kommunala bolag. Vi är en av de största arbetsgivarna i kommunen med över 200 anställda fördelade på huvudkontor, områdeskontor och i våra bostadsområden.

Dotterbolag

Specialfastigheter i Kristianstad AB (SIKAB) förvaltar Kristianstad Arena och Idrottshallen.

AB Allön förvaltar flera av kommunens vård- och omsorgsboenden.

C4 Parkerings Aktiebolag skapar parkeringsmöjligheter i kommunen.

Galleria Boulevard AB förvaltar fastigheten Kristianstad Domus 2 som omfattar citygallerian Boulevard inklusive parkeringshus.

Boulevardfastigheter AB har för avsikt att förvalta fastigheten Kristianstad Domus 4 där det hittills inte bedrivits någon verksamhet.