Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Fastigheten CJF Ljunggren, centrala Kristianstad

AB Kristianstadsbyggen säljer fastighet i centrala Kristianstad

ABK säljer fastigheten CJF Ljunggren 14 i centrala Kristianstad till Hammarshus i Kristianstad AB som tar över som ny fastighetsägare och hyresvärd den 1 juli 2024. I fastigheten med adress Västra Storgatan 64 A-D finns 22 lägenheter och två lokaler och hyresgästerna har informerats om att fastigheten byter ägare.
– Hammarshus i Kristianstad AB är en lokal fastighetsägare som likt ABK har ett långsiktigt engagemang för sin fastighetsförvaltning och stor omtanke om sina hyresgäster, säger Christer Nilsson (M), ordförande i ABK. Vi är övertygade om att hyresgästerna kommer att trivas med dem som ägare och hyresvärd.

– I närliggande område jobbar ABK för att så småningom kunna starta upp kvarteret Vapenbrodern nere vid Helge å, säger ABK:s vd Henrik Strand.

Den nya fastighetsägaren tar över nu gällande hyreskontrakt. Försäljningen påverkar inte hyresgästernas besittningsskydd, vilket innebär att alla hyresgästerna kommer att ha kvar sin lägenhet och sitt hyresavtal. Hyran kommer att vara oförändrad tills nästa årliga hyresförhandling.

Överenskommen köpesumma för fastigheten är 11 miljoner kronor.

För frågor kring köpet av fastigheten hänvisas till Fabian Frankenius på Hammarshus i Kristianstad AB, med telefon 044-229100.

Innergården på fastigheten CJF Ljunggren