Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Passagen, bredvid ABK:s kundcenter på Östra Boulevarden 38 i Kristianstad

Passagen som fick nytt liv – och nominerades till arkitekturpris

Ni har väl inte missat den blinkande spegelpassagen som spelar pulserande musik mitt i Kristianstads centrum? Närmare bestämt mellan Östra Boulevarden och Östra Vallgatan. Den 34 meter långa gångtunneln invigdes 2020 efter att ABK gjort stora förändringar i fastigheten i samband med att Kundcenter flyttade till lokalen intill.

Promenaden blev precis som man önskade en sinnesupplevelse utöver det vanliga.

– Målet var att att göra passagen till en trygg och inbjudande plats, säger ABK:s vd Henrik Strand. Samtidigt har vi velat göra något spektakulärt som kan bli en upplevelse för boende och besökare i stadskärnan.

– Vi tror att den nya passagen kan öka attraktiviteten i stadskärnan och bidra till den upplevda tryggheten, sa Jonas Rosenberg, kommunikationschef på ABK på invigningen.

I april i år nominerades passagen till Kristianstads kommuns arkitekturpris med motiveringen:
”En plats som var otrygg och bortglömd har med omgestaltning blivit en passage som man gärna använder. Ett nytt rum i staden. Passagens nya utformning speglar en positiv utveckling i staden. Genom att bjuda in i stället för att förbjuda och att möjliggöra för människor att ta i anspråk och värna om platsen.”

En bekräftelse att våra förhoppningar om att skapa en trygg och inbjudande plats som ökar attraktiviteten i stadskärnan infriats och vi är så glada att vårt bidrag till stadskärnan uppskattas av kommuninvånarna.