Träskiss

Kommande etapper fram till 2029

I kommande etapper blir det bostadshus med omkring 180-190 stycken lägenheter, en engelsk park, lekplats samt öppen dagvattenhantering. Gamla skyddsrum ersätts med nya och lokal för bland annat caféverksamhet förbereds. 2029 planeras den nya stadsdelen vara klar och kommer då även inhysa ett höghus med bostadsrätter, då beslut har tagits om att sälja byggrätt motsvarande ca 70 lägenheter till HSB Skåne, något som varit en viktig del i utvecklingen av det nya bostadsområdet.

Byggstart för etapp 2 är planerad till våren 2023.

Ritning dagvatten

Ny dagvattenpark vid Lasarettsboulevarden 2-4

Den nya dagvattenparken mellan Lasarettsboulevarden 2A-D och 4A-B ska ha öppen dagvattenhantering där växtbädden kommer klara av att hantera, rena och fördröja regnvatten upp till ett omfattande skyfall likt 100-årsregn.

Dagvattenparken kommer färdigställas omkring årsskiftet 2025/2026. Avenboksträdet, hästkastanjen och linden kommer att bevaras i möjligaste mån.

Intresserad?

Ställ dig i vår bostadskö redan nu så samlar du på dig köpoäng som kan bli avgörande när det är dags att söka. På den här sidan samlar vi allt som händer och som är på gång i projektet. Står du i vår bostadskö får du också vårt nyhetsbrev om nyproduktion, där vi också kommer att berätta mer om Östermalms Park.

Ställ dig i kön