Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Vår fastighet på Östra Boulevarden 10 A-B

Frågor och svar

Här har vi samlat allt du behöver veta om att bo i hyresrätt hos ABK.

Att hyra

 1. Det varierar och beror på vilka andra som söker den aktuella bostaden. Man kan säga att de som står före dig i kön är de som sökt samma bostad som du och som har högre köpoäng. När du söker en BoDirektbostad är det marknadssystemet som slumpvis väljer ut en turordningslista av de som sökt den aktuella bostaden.

 2. Du får en poäng per dag i respektive kö som du är registrerad i. ABK har ingen åldersgräns för när man kan ställa sig i kö vilket gör att man kan samla poäng under många år.

 3. Nej. Köpoängen är individuella.

 4. Det är viktigt att du endast söker de bostäder du är intresserad av, men det finns ingen gräns för hur många du kan tacka nej till.

  Tänk på att du måste tacka ja eller tacka nej på ett erbjudande. Om du inte svarar på två erbjudande blir du spärrad från att söka.

 5. Nej. Du får en poäng för varje dag som du är registrerad i respektive kö. Du måste själv bevaka utbudet och anmäla intresse för det du är intresserad av. Det är den med högst köpoäng som blir erbjuden först.

 6. För varje dag du är registerad i våra köer får du en köpoäng.

 7. Högsta köpoäng visas inte under tiden ett objekt är annonserat. Det blir missvisande då det är vanligt att personen med högsta köpoäng har sökt fler bostäder eller tackar nej.

 8. Ja, om båda uppfyller våra grundkrav. Detta gäller endast i samband med kontraktets tecknande.

 9. Vanligast är fem sökande, men det kan variera.

 10. Om du behöver bostad omgående är det bra om du bevakar bostäder som publiceras som BoDirekt. Du anmäler ditt intresse under tiden som bostaden är publicerad. Därefter väljer ABK:s marknadssystem slumpvis ut en turordningslista bland de som visat intresse för aktuell BoDirekt-bostad, oavsett vilka köpoäng man har. Sedan följs turordningen om erbjudande till visning och eventuellt kontrakt, under förutsättning att man uppfyller våra grundkrav.

  För övriga bostäder är det köpoängen som avgör.

 11. Köpoäng är personliga och kan aldrig skänkas bort eller läggas ihop med annan sökandes, men i samband med dödsfall kan köpoäng överlåtas. Under förutsättning att den avlidne varit registrerad i kön kan eventuella köpoäng överlåtas enligt samma regler som gäller för överlåtelse av bostad.

 12. Du och den avflyttande hyresgästen kan komma överens om tidigare inflyttning. Om ni gör en sådan överenskommelse om att flytta in innan ditt kontrakt börjar gälla tar du också över städansvaret. Du kan då inte ha några synpunkter på kvalitén på städningen till ABK.

  Tänk på att nycklar alltid ska lämnas in och kvitteras ut via ABK.

 13. Nej, du blir aldrig erbjuden en bostad som du inte själv sökt. Du måste själv bevaka utbudet av våra lediga bostäder och själv söka de bostäder som motsvarar dina önskemål.

 14. ABK gör inget eget urval utan den sökande som har flest köpoäng och som uppfyller grundkraven i vår uthyrningspolicy får den aktuella bostaden.

 15. Kontakta Kundcenter för att boka nyckelutlämning. På den bokade tiden träffar du din fastighetsskötare vid bostaden.

 16. Det enda sättet att samla köpoäng är att stå registrerad i våra köer för bostad, fordonsplats och/eller förråd. En dag i respektive kö ger en köpoäng.

 17. Det går inte att på förhand säga hur lång tid det tar eftersom din möjlighet beror på vilka andra som söker. Din köpoäng jämförs med andra sökande och det är de fem sökande med högst köpoäng som erbjuds visning. Skulle fler än en av de som erbjudits visning tacka ja, så kommer den med högst köpoäng att erbjudas kontrakt om våra grundkrav enligt uthyrningspolicyn uppfylls.

 18. Det kan finnas många olika orsaker. Du kan t.ex bli spärrad om du har skulder till ABK eller om du har lämnat ofullständiga uppgifter i din registrering.

 19. När anonnseringstiden gått ut tillhör du inte de fem sökande som har högst poäng.

 20. Ja, men om du inte svarar alls så kan du bli spärrad från att söka bostäder under sex månader.

 21. Ja.

 22. Registreringen finns kvar. Tänk på att du måste uppdatera din köregistrering genom att logga in på mina sidor på abk.se inom ett år från senaste uppdatering. Går det någon gång mer än 365 dagar utan att du loggar in kommer du alltså att strykas ur kön.

 23. Ja om du är antagen till en CSN-berättigad utbildning. Det gäller till exempel studerande på universitet, högskola, folkhögskola, Komvux och YH.

  Tänk på att du måste läsa minst 15 poäng per termin för att vara berättigad till att bo i våra studentbostäder.

  Vissa studentrum kan också sökas av studerande på gymnasieskola.

 24. Varje person i bostaden ska ha tillgång till en yta på minst 13 kvadratmeter.

 25. Vi är kommunens största bostadsbolag. Vi har cirka 9 300 bostäder (varav cirka 300 studentbostäder) och över 230 kommersiella lokaler. Vi äger också fastigheterna till kommunala äldreboenden och gruppbostäder, Kristianstad Arena och citygallerian Boulevard.

 26. Nej. du kan söka bostaden efter att den blivit uppsagd på samma sätt som övriga sökande.

 27. Du är välkommen att hämta dina nycklar efter klockan 14.00 på tillträdesdagen om inget annat gjorts upp i förväg.

  Skulle tillträdesdagen infalla på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får du dina nycklar först nästa vardag.

  Kontakta Kundcenter i god tid för att boka en tid för nyckelutlämning.

 28. Nej. Vi möblerar endast allmänna utrymmen i korridorsboenden.

 29. Bostaden kan ha varit under renovering eller har förkortad uppsägningstid av annan anledning och därför har kort tid kvar till inflyttning.

 30. Du avgör själv var du vill bo och vilken bostad som stämmer med dina behov. Vi har ingen synpunkt på detta under förutsättning att du uppfyller kraven i vår uthyrningspolicy.

 31. Efterfrågan kan vara större än utbudet av lediga bostäder. Det innebär att vi tyvärr inte omgående kan hjälpa alla sökande med ny bostad. Till de mest attraktiva områdena eller fastigheterna kan det i dagsläget ta lång tid innan ett erbjudande kommer eftersom vi har ett stort antal sökande till vissa lediga bostäder.

 32. För dig som har e-post erbjuder vi en möjlighet att få besked om när en bostad som uppfyller dina önskemål blir ledig.

 33. ABK hyr oftast ut nyproducerade bostäder innan de är färdigställda.

  Detta möjliggör för dig som sökande att i god tid planera din flytt och säga upp eller sälja ditt tidigare boende.

 34. Hur många som helst. Du kan dock bara söka fem i varje kö samtidigt.

 35. En fastighetsbeteckning är en unik identifikation för varje fastighet i Sverige.

  Skatteverkets lägenhetsnummer är en del av din adress och består av fyra (4) siffror som visar på vilken våning och var på våningen bostaden finns. I ditt trapphus hittar du skatteverkets lägenhetsnummer.

  Du hittar i de flesta fall fastighetsbeteckningen och Skatteverkets lägenhetsnummer på förstasidan av ditt bostadsavtal.

 36. I köerna för lägenheter och nyproduktion kan du söka alla lägenheter. Särskilda köer finns för uthyrning enligt nedan:

  • I kön för seniorlägenheter kan du registrera dig från och med den dag du fyller 50 år. Du kan lämna intresseanmälan till lägenheter från och med året du fyller 65 år.
  • I kön för ungdomslägenheter kan du registrera dig fram till och med den dag du fyller 25 år. Du kan lämna intresseanmälan till lägenheter till och med den dag du fyller 25 år.
  • I kön för studentbostäder kan vem som helst registrera sig som sökande men bostäder erbjuds enbart till studerande.
 37. Du kan stå i vår kö så länge du vill om du bara regelbundet uppdaterar din registrering enligt vår uthyrningspolicy.
  Den dag du får kontrakt på en bostad, bilplats eller förråd förbrukar du dina köpoäng i den aktuella kön. Vill du därefter ställa dig i kö igen gör du det på Mina sidor Länk till annan webbplats..

 38. Du kan om du vill ställa dig i våra köer idag trots att du inte har något behov just nu men vill samla köpoäng.
  Den dag du vill söka blir köpoängen avgörande. Då måste du själv granska utbudet och anmäla intresse på vår hemsida.
  Vi gör ingen skillnad på om du är passiv eller aktiv i ditt sökande när det gäller att samla köpoäng.

  Du måste uppdatera din registrering i kön genom att logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. inom 365 dagar från senaste uppdatering, annars stryks du ur kön och du förlorar dina poäng. På Mina sidor kan du spara ner bekräftelse på din uppdatering.

  Det är ditt eget ansvar att uppdatera på rätt sätt. Har du inte möjlighet att uppdatera själv via Mina sidor går det bra att göra det via telefon på 044-780 32 00.

 39. I rökfri fastighet får man inte röka:

  i huset (lägenheten, inglasade balkongen, inglasade uteplatsen, loftgången, trapphus eller andra gemensamma utrymmen
  i andra byggnader på gården, som cykelförråd, tvättstuga, miljöhus samt på lekplatser

  Mer information om rökfritt boende hittar du här

 40. Köpoängen förbrukas i den kö du erhållit kontrakt eftersom du då har använt de insamlade poängen i just den kön. Du måste uppdatera din registrering i kön genom att logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. inom 365 dagar från senaste uppdatering, annars stryks du ur kön och du förlorar dina poäng.

  Läs mer i ABK:s uthyrningspolicy

 41. Du kan i vissa fall få tillstånd att hyra ut din bostad under en begränsad tid. Du behöver då lämna in en ansökan om andrahandsuthyrning Länk till annan webbplats..

  På ansökan beskriver du tydligt ditt skäl till varför du behöver hyra ut bostaden. Exempel på giltiga skäl är arbete/studier på annan ort eller att du vill provbo som sambo.

  Du som planerar att hyra en av ABKs bostäder i andrahand ska alltid försäkra dig om att andrahandsuthyrningen är godkänd av oss.

  Om du hyr ut din lägenhet möblerad får du som högst lägga på 15% på hyran. Om el, bredband eller andra abonnemang ska ingå i hyran får du bara ta betalt för de kostnader du själv har. Om du tar ut mer hyra än vad du har rätt till från andrahandshyresgästen riskerar du att bli återbetalningsskyldig och bli av med ditt hyreskontrakt.

  Från och med den 1 oktober 2019 gäller nya regler för uthyrning av hyresrätt i andrahand. Det innebär att om du hyr ut din bostad olovligt och dessutom tar ut en för hög hyra även riskerar böter eller fängelse.

 42. För att få byta din bostad med någon annans bostad ska du ha särskilda skäl för bytet. Båda parterna ska ha bott minst ett år i sin nuvarande bostad. Var noga att beskriva er situation i den ansökan ni lämnar in till oss. Ju tydligare ni är, desto större möjlighet för oss att fatta ett beslut.

  • Ett direktbyte måste alltid godkännas av ABK.
  • Bilplatser omfattas inte av bytesreglerna.
  • Dina köpoäng raderas i och med bytet.

  Här hittar du blankett för att ansöka om direktbyte

 43. Nej. Alla sökande hanteras lika. En registreringsdag = En poäng.

  Läs mer om vår uthyrningspolicy

 44. Du kan hyra en fordonsplats per person i hushållet under förutsättning att fordonet är registrerat på personerna i hushållet, dock maximalt tre fordonsplatser per hushåll.

  För abonnemangsparkering gäller andra regler.

 45. Du måste uppdatera din registrering i kön genom att logga in på Mina sidor inom 365 dagar från senaste uppdatering, annars stryks du ur kön och du förlorar dina poäng. På Mina sidor Länk till annan webbplats. kan du spara ner bekräftelse på din uppdatering.

  Det är ditt eget ansvar att uppdatera på rätt sätt. Har du inte möjlighet att uppdatera själv via Mina sidor går det bra att göra det via telefon på 044-780 32 00.

  Om du uppdaterar din registrering enligt reglerna kan du stå i kö så länge du vill utan krav på att du behöver söka några objekt. Den dag du vill börja söka blir köpoängen avgörande.

  Tänk på att om du kontaktar Kundcenter i frågor om lediga bostäder eller i andra ärende innebär det inte att du uppdaterar din registrering.

 46. Svar på erbjudande lämnas på Mina sidor Länk till annan webbplats. eller under kontorstid till Kundcenter.

 47. För att ställa dig i kö och börja samla köpoäng behöver du registrera dig. Det gör du enklast via Mina sidor Länk till annan webbplats. på hemsidan, det går såklart också att besöka oss för att registrera dig.

 48. Nej du har skrivit kontrakt på en ny bostad och du raderas från aktuell bostadskö.

 49. När ditt kontrakt är undertecknat kan du ställa dig i kö igen.

Betalning

 1. Hyran betalas i förskott. Hyresfakturan som skickas till dig är märkt med sista betalningsdatum.

 2. En försenad betalning innebär extra kostnader för dig, du riskerar även att förlora din bostad. Är du sen eller har problem att betala i tid ska du omgående kontakta oss. Länk till annan webbplats.

 3. När det på din hyresfaktura står makulerad istället för ett belopp kommer hyran dras via autogiro.

 4. Logga in i Kivra och välj att du inte vill ha dina fakturor från oss digitalt.

 5. På hyresfakturan som du får varje månad via Kivra, e-faktura eller brevledes ser du vilket belopp som kommer att dras från ditt konto. Beloppet dras från ditt konto sista vardagen i månaden.

  Du kan även se din hyresfaktura på mina sidor.

 6. OCR-numret hittar du högra hörnet på din hyresfaktura. Du kan se dina fakturor på mina sidor.

 7. Enklast gör du det via din internetbank där du anmäler att du vill betala hyran via Autogiro. Du kan också kontakta ditt bankkontor för att få hjälp. Tänk på att välja rätt bolag som betalningsmottagare, "ABK" eller "Allön".

 8. Meddela din bank senast två veckor före nästa förfallodag.

 9. Meddela din bank att du har autogiro så hjälper de dig med att flytta autogirot till ditt nya konto.

 10. Anmälan till e-faktura gör du via din internetbank.

  • Om du är ansluten till Kivra så finns din hyresfaktura där.
  • Har du valt e-faktura ser du hyresfakturan i din internetbank.
  • Om du inte har något av ovanstående har ABK skickat hyresfakturan med post till dig.
  • Du kan även hitta din hyresfaktura på Mina sidor Länk till annan webbplats..
  • Om du ändå inte hittar din hyresfakturan är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Felanmälan

 1. På Mina sidor kan du göra din felanmälan. Tänk på att du endast kan felanmäla via Mina sidor om du är hyresgäst (kontraktsägare) hos oss. Du kan också felanmäla genom att ringa 044-7806800. Akuta fel ska alltid anmälas via telefon.

  Exempel på akuta fel är:

  • Vattenläckage
  • Kyl eller frys som inte alls fungerar
  • Större del av bostad eller fastighet strömlös
  • Värmen fungerar inte alls

  Läs mer om felanmälan

 2. Normalt får du en återkoppling av ditt ärende inom tre arbetsdagar. Beroende på vad din felanmälan handlar om kan själva åtgärden ta olika lång tid.

  Akuta fel åtgärdas alltid så snabbt vi kan.

 3. Alla lampor i din bostad ansvarar du själv för att byta.

  I allmänna utrymmen byter ABK lamporna.

  Se filmen om hur du byter lampor i dina vitvaror (fläkt, ugn, kyl och frys)

 4. Ja, som hyresgäst ingår det att underhålla och rengöra vattenlås och golvbrunn.

  Om du inte kommer till rätta med problemet kontakta felanmälan via Mina sidor. Akuta fel ska alltid anmälas till 044-7806800.

  Läs mer om felanmälan

  I filmerna får du tips på hur du underhåller vattenlås och golvbrunn:

 5. ABK:s standard är att det i våra bostäder ska vara 20-21 grader på dagen och 18-19 grader på natten (mäts minst en meter in från yttervägg samt minst en meter från golvet). Har du kallare än så flera dagar i sträck kontaktar du felanmälan via Mina sidor.

  Är radiatorerna i bostaden kalla behöver det inte innebära att de inte fungerar, utan beror troligen på att temperaturen är rätt i bostaden.

  Läs mer om felanmälan

 6. Vi stänger inte av våra element, men de kan kännas svala trots att de är igång. De styrs automatiskt av en givare som finns placerad på ditt hus och värmer bara så mycket som det behövs för att bibehålla temperaturen i din bostad.

  Om du upplever att det är kallt i din lägenhet kan du med en termometer mäta din inomhustemperatur för att ta reda på om den är godkänd eller inte.

  • Placera en termometer mitt i rummet, t ex på ett bord. Minst 1 m från vägg och golv, inte i ett fönster.
  • Om den visar en lägre temperatur än 20 grader flera dagar i sträck så är något fel och du ska göra en felanmälan.

  I filmen "Bra luft och värme" får du veta mer om ventilation och värme

 7. Om du saknar ström i din bostad ska du först kontrollera dina säkringar. Om någon säkring behöver bytas ska du göra det själv. I filmen ser du hur man gör.

  Om du fortsatt har strömlöst efter kontroll/byte av säkringar är du välkommen att kontakta felanmälan på telefonnummer 044-7806800.

Hyresgäst

 1. Mina sidor är ett inloggat läge på vår hemsida där du som hyresgäst exempelvis kan boka tvättstuga, följa dina felanmälningsärenden eller hitta information om din fastighet eller ditt område.

  Som sökande kan du följa dina intresseanmälningar på bostäder, fordonsplatser och förråd som du har gjort.

  Om du inte har en profil på vår hemsida måste du börja med att registrera dig.

 2. Abonnemangsparkering finns på följande områden:

  • Egna Hem – Parkvägen och Pilvägen
  • Gamla Näsby
  • Gamlegården
  • Hammar – Gladiolvägen och Stenskeppsvägen
  • Sommarlust
  • Östermalm – Ambulansvägen
  • Österäng
  • Åhus – Järnvägsgatan 4, Folkets parkgatan 27, Hans Nilssongatan 2
  • Åhus - Västra Järnvägsgatan 12-20

  Hyresgäster som vill ha en parkeringsplats kan teckna sig för en abonnemangsparkering mot en månadsavgift (i Åhus avgiftsfritt) och får möjlighet att stå på någon av abonnemangsplatserna på området.

  På vissa områden finns det möjlighet att teckna sig för en andra abonnemangsparkering.

  Din bil måste vara inregistrerad, skattad, får inte vara belagd med körförbud och dess totala längd och bredd måste få plats inom markerat område.
  Du kan endast ha ett aktivt registreringsnummer åt gången men du kan ha flera sparade i din inloggning som du kan välja mellan. Detta gäller även om du har en andra abonnemangsparkering.


  För att teckna abonnemangsparkering gör du på något av följande sätt:

  1. Ladda ner Smart Parkerings app. Skapa en inloggning med ditt mobilnummer och välj betalsätt. Klicka på ”Andra produkter”, välj Kristianstad, ditt område och fyll i ditt aktiva registreringsnummer.
  2. Boka via hemsida https://smartp.se/ Länk till annan webbplats.. Klicka på ”My Smart Park”. Skapa en inloggning med ditt mobilnummer och välj betalsätt. Klicka på ”Parkeringstillstånd”, välj Kristianstad, ditt område och fyll i ditt aktiva registreringsnummer.
  3. Om du inte har möjlighet att teckna abonnemangsparkering digitalt är du välkommen att kontakta Smart Parkering på telefon 0771-80 88 80.
 3. Du får installera en egen tvätt eller diskmaskin om det enligt gällande regler är tillåtet. Kontakta behörig el eller VVS-firma för att ta reda på vad som gäller i just din bostad.

  ABK har inte tvätt eller diskmaskin som tillval.

 4. ABK:s styrelse beslutar varje år om och på vilket sätt trogna hyresgäster skall premieras. I över 60 år har de som varit hyresgäst i 10, 20, 30, 40, 50, 60 och 70 år i samma lägenhet (och som bor kvar i lägenheten vid utdelningstillfället), blivit bjudna på en månadshyra. Månadshyran betalas vanligtvis ut månaden efter man har bott i jämna tiotal år.

 5. Du som hyresgäst kan själv byta från dusch till badkar. Vid ändringar på exempelvis blandaren ska arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt.

  Att byta från badkar till dusch är inte godkänt om duschzonen i ditt badrum saknar väggmatta eller kakel minst två meter upp från golvet. Om ditt badrum är byggt/renoverat tidigare än 1990 ber vi dig att kontakta oss innan du gör någon förändring.

  ABK utför inte ändringen åt dig och du ska vara beredd att återställa de ändringar du gjort i din bostad när du flyttar.

 6. I ett flerfamiljshus bor du nära dina grannar. För att alla ska trivas är det viktigt att ta hänsyn, visa respekt och inte störa omgivningen. Men det är också viktigt att du som granne förstår att det i flerfamiljshus uppstår ljud som du måste tåla.

  Exempel på vad som inte är en störning:

  • Att spola i toaletten
  • Att gå på golvet
  • Att öppna eller stänga dörrar och skåp
  • Att duscha
  • Att diska, även med diskmaskin
  • Att lyssna på musik/radio på normal volym
  • Att titta på tv med ljud på normal volym
  • Att barn låter och hörs
  • Att grilla med elgrill på balkongen (Om det inte medför mycket os och det sker upprepat)
  • Att tvätta i tvättmaskin dagtid

  Om du ändå upplever dig störd är du välkommen att ringa vår störningsjour på telefon 044-7806800.

 7. Det finns speciella regler om djur i de flesta studentbostäder. I korridorsboende är djur till exempel inte alls tillåtna. I övriga studentboende får djur inte vistas i gemensamma utrymmen.
  I övrigt har ABK inga direkta regler gällande djur i lägenhet. Däremot kan den allmänna regeln att "sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten" tillämpas även på djur. Orsakar djuret olägenheter i fastigheten, (dålig lukt eller dylikt) riskerar en hyresgäst att bli av med lägenheten. Vidare finns en lag som säger att djur ska hållas under sådan uppsyn att de "med hänsyn till sin natur" inte orsakar skador eller olägenhet.

 8. På hemsidan för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) finns en skyddsrumskarta Länk till annan webbplats. där man kan se var det finns skyddsrum.

  På MSB hemsida finns även frågor och svar Länk till annan webbplats. om skyddsrum.

 9. ABK har inga nycklar till din bostad. Om du har en nyckel i din nyckeltub och kan legitimera dig så kan ABK hjälpa dig på vardagar mellan klockan 7.00-16.00.

  Om så inte är fallet behöver du kontakta en låssmed.

 10. I Kristianstad finns fem återvinningscentraler Länk till annan webbplats. där du kan lämna dina grovsopor.

  På vissa områden kan ytterligare hantering för grovsopor erbjudas. På mina sidor under lägenhetspärm kan du hur det hanteras på ditt område.

 11. Vi är positiva till alla förbättringar av trygghet och säkerhet. Installation av elektroniska lås och porttelefoner sker i flera av våra fastigheter. För att kunna genomföra denna åtgärd krävs att minst 50% av hyresgästerna i fastigheten godkänner det. Kontakta Kundcenter om du vill veta mer.

 12. Om du gör en överenskommelse med tidigare hyresgäst om att flytta in innan ditt kontrakt börjar gälla tar du också över städansvaret. Du kan då inte ha några synpunkter på kvalitén på städningen till ABK.
  Tänk på att nycklar alltid ska lämnas in och kvitteras ut via ABK.

 13. Kontakta Kundcenter så fort som möjligt så kan vi spärra din elektroniska nyckel, så att ingen annan kan använda den.

  Om du behöver en ny elekronisk nyckel kan du köpa en ny på Kundcenter.

 14. Det är mycket viktigt att du som hyresgäst har en giltig hemförsäkring.

  Om du drabbas av inbrott, brand, översvämmning eller annan olycka är det bara din egen hemförsäkring som kan ersätta förlorade eller förstörda saker. En hemförsäkring kan även täcka skador som du själv orsakat.

  Har du ingen försäkring kommer du själv få stå för kostnaden vilket kan bli väldigt dyrt.

  Vilket försäkringsbolag du vill använda väljer du själv.

 15. Du får själv måla och tapetsera om i din bostad. Jobbet ska vara fackmannamässigt utfört. Du får inte ha färger eller tapeter som är allt för avvikande för att kunna godtas av ny hyresgäst om du flyttar. I annat fall kan du bli skyldig att återställa eller bekosta återställandet.
  Kontakta Kundcenter om du vill veta mer.

 16. Utetemperaturen avgör när värmeanläggningen är igång. Under dagtid slås värmen på om utetemperaturen är kallare än ca 15°C och nattetid om utetemperaturen är kallare än ca 10°C.

  I filmen nedan får du veta mer om ventilation och värme.

   

 17. Nej. Vi lägger inte till nya personer på befintliga kontrakt.

 18. Vid nyproduktion och vid större renoveringar installerar ABK solceller där det är lämpligt.

  Du som hyresgäst kan inte själv på exempelvis din marklägenhet installera solceller, men vi kan tipsa om Solpunkten Länk till annan webbplats. där du köpa andelar i solparken i Kristianstad.

 19. I filmen nedan ser du de regler som gäller i alla tvättstugor. Din tvättstugas regler finns anslaget i eller i närheten av tvättstugan.

   

 20. Vi monterar eller reparerar generellt inte persienner åt dig, men kan hjälpa till att ta bort trasiga. Självklart får du sätta upp nya på egen hand. Tänk på att göra det på rätt sätt och att du lagar dem själv ifall de går sönder.

  Det kan finnas undantag i vissa nyare bostäder. Om du vill veta vad som gäller för just din bostad, kontakta Kundcenter.

 21. Ja men endast med elgrill. Du måste också visa stor hänsyn så att det inte ryker in hos grannarna.

 22. Vill du ha ett akvarium i din bostad är det inget som ABK lägger sig i. Tänk bara på att om du är oaktsam med detta och en vattenskada inträffar kan du få betala stora summor för sanering och reparationer.

 23. Du får bo tillsammans med vem du vill i lägenheten. Du får också ha inneboende i lägenheten utan att be om lov om du själv bor där. Du kan inte överlåta hyresrätten till en inneboende utan tillstånd.
  Undantag gäller för studentrum där det inte är tillåtet med stadigvarande inneboende.

 24. Hyresgästtidningen kvarteret (före detta månadsbladet) kommer till dig som är hyresgäst via din e-postadress. Du kan också läsa den här Länk till annan webbplats..

 25. Nej, har du en kakelugn eller eldstad i din bostad är det eldningsförbud i dem på grund av brandsäkerhet.

 26. Enligt lagen om skydd mot olyckor får ingenting förvaras i trapphus/loftgång. Utplacerade saker som exempelvis cyklar, barnvagnar, skor, dörrmattor, möbler och soppåsar kan försvåra eller förhindra en utrymning om det börjar brinna. Följs inte detta skickar vi ut störningsbrev, vilket i förlängningen kan leda till uppsägning.
  Enda undantaget gäller rollatorer där det i vissa fastigheter är tillåtet att förvara rollator i trapphuset (endast i entréplan). Kontakta Kundcenter om vad som gäller i din fastighet.

 27. I filmen får du information på hur du ska sopsortera. I filmen nedan får du tips och råd.

   

 28. Alla bostadsområden har en prioritering för snöröjning. Högst prioriteras exempelvis äldreboende, trafikerade vägar, gång och cykelvägar.

 29. Om du tror det brinner ska du alltid larma genom att ringa 112.

  Här kan du läsa mer om ABK:s brandskyddsarbete samt få allmänna tips om brandskydd

 30. Det är personen/personerna som står på kontraktet som får lov att hämta ut nycklar. Viktigt att tänka på är att du måste ha en giltig legitimation med dig.

  Har du ingen möjlighet att hämta nycklarna själv kan någon göra det åt dig under förutsättning att personen har en fullmakt Länk till annan webbplats. för nyckelutlämning. Både din och fullmaktshavarens legitimation tillsammans med den ifyllda fullmakten måste tas med vid nyckelutlämningen.

 31. Skadedjur eller skadeinsekter är ovälkomna gäster i alla hem. När man drabbas av skadedjur kan det ofta vara en lång och jobbig process innan problemet är borta.

  Om du upptäcker eller misstänker några skadedjur i din bostad är det viktigt att du omedelbart felanmäler till ABK via mina sidor eller på telefon 044-7806800, så att åtgärder kan sättas in innan skadedjuren hinner sprida sig.

  Läs mer om skadedjur

 32. Tipsa oss om du misstänker att någon hyr ut sin lägenhet otillåtet i andra hand

  Vi ber dig att fylla i så mycket du vet, ju mer information vi får desto bättre. Du får självklart vara anonym, men det kan underlätta för vår utredare om vi får kontakta dig i utredningssyfte.

TV & bredband

 1. I nästan alla våra fastigheter finns ett grundutbud av TV som ingår i hyran. Idag innehåller grundutbudet SVT 1, SVT 2, SVT 24, TV4, TV6, Kunskapskanalen och Barnkanalen. Ytterligare TV-kanaler och bredband beställs av tjänsteleverantörer som finns på marknaden.

  Här kan du beställa TV och bredband via fibernätet Länk till annan webbplats.

 2. Basutbudet för TV ingår alltid i hyran. Vad som ingår i utbudet kan variera och framgår av respektive fastighets kanalplan. Det kan finnas möjlighet att själv komplettera med ett större utbud. Detta avtalas då med TV-leverantören och betalas av hyresgästen.

  Din fastighets kanalplan hittar du under hyresgästpärmen på Mina sidor.

 3. Ja. Du kan teckna avtal via tjänsteportalen Länk till annan webbplats..

  I Huaröd beställer du istället via IP-onlys tjänsteportal Länk till annan webbplats..

 4. Beroende på hur TV levereras till din fastighet finns det olika alternativ.

  Läs mer om de olika alternativen här

 5. Felanmälan ska ske till den leverantör av tv-tjänsten som du har tecknat avtal med, undantaget om du har Boxer-TV. Har du Boxer-TV ska du felanmälan till ABK via kundcenter@abk.se eller 044–7803200 (helgfri vardag klockan 8-16). All information om felanmälan av tv i din fastighet finns på Mina sidor.

Uppsägning & flytt

 1. Du har enligt hyreslagen tre hela kalendermånaders uppsägningstid. Säger du exempelvis upp din bostad den 20 september blir dina tre uppsägningsmånader oktober, november och december. Säger du upp din bostad den 1 oktober blir dina tre uppsägningsmånader november, december och januari.

  Du kan alltså inte tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningsmånad oavsett datum.

   

  Följande undantag görs vid bostadsbyte inom ABK:
  Den som har eget hyreskontrakt med ABK får efter tio skötsamma år i nuvarande bostad sin uppsägningstid reducerad till två månader, efter 20 år är uppsägningstiden en månad och efter 30 år tillämpas ingen uppsägningstid alls.
  Den som har eget hyreskontrakt på studentrum eller korridorsboende får efter sex månaders skötsamt boende sin uppsägningstid reducerad till en månad.

 2. Nej. Du kan dock alltid önska ett tidigare avflyttningsdatum, det gör du när du säger upp ditt hyresavtal.

  Vi erbjuder då den som blivit erbjuden och tackat ja till din bostad att ta över bostaden tidigare. Om den nya hyresgästen önskar flytta in och tecknar kontrakt på ditt önskade avflyttningsdatum förkortas din uppsägningtid.

  Du och nästa hyresgäst kan komma överens om tidigare inflyttning på egen hand. Läs mer om det här.

 3. Lägenheten ska vara i bra skick när du flyttar. Den som tar över lägenheten efter dig ska inte behöva börja med att städa. Det betyder att du måste göra en noggrann städning, inte bara av lägenheten, utan även av eventuella biutrymmen som balkong, förråd, garage och så vidare. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning.

  Du måste i god tid innan avflyttning boka en tid för inlämning av nycklar samt städbesiktning hos Kundcenter. Skulle din städning inte bli godkänd, och vi behöver anlita en städfirma, får du stå för den kostnaden. En faktura skickas till din nya adress.

 4. Alla bostäder måste besiktigas efter uppsägning för att kunna hyras ut igen. Kort tid efter din uppsägning bokas en avflyttningsbesiktning där vi kontrollerar bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll. Bokningen får du per brev eller e-post. Den tidiga besiktningen ger dig möjlighet att själv kunna korrigera eventuella fel och brister.

  I god tid innan du flyttar ut ska du kontakta Kundcenter via kundcenter@abk.se eller 044-7803200 för att boka en städbesiktning och återlämning av nycklar.

 5. När du sagt upp din bostad är den ledig för uthyrning och du har en skyldighet enligt hyreslagen (paragraf 26) ge sökande möjlighet att titta på den. Det är viktigt att du är kontaktbar och att du har sett till att ABK har aktuella kontaktuppgifter till dig.

  Avflyttande hyresgäst har rätt att neka visning av lägenheten till fler än två personer åt gången.

  Tackar ingen ja i första omgången skickas erbjudande till nästa fem i kön, och så vidare.

 6. Alla bostäder måste avflyttningsbesiktigas. För att kunna påbörja uthyrning av din bostad måste detta ske snarast möjligt. Skulle besiktningstiden som du fått inte passa ber vi dig snarast möjligt ändra tiden genom att kontakta Kundcenter genom att ringa 044-7803200.

  Tänk på att om du vid uppsägningen lämnat önskemål om att bostaden kan hyras ut tidigare så innebär en ombokning av besiktningstiden att detta önskemål blir svårare att tillmötesgå.

 7. ABK har brevinkast på Östra Vallgatan 9 i Kristianstad.

 8. Det är endast kontraktsinnehavaren som kan säga upp hyresavtalet, eller en person med fullmakt som uttryckligen ges befogenhet att säga upp hyresavtalet.

  Om hyresgästen är under förvaltarskap har en förvaltare rätt att säga upp avtalet, i dessa fall kan inte hyresgästen själv säga upp avtalet.

  En god man får endast säga upp hyresavtalet om denne har en fullmakt enligt ovan.

  Vid uppsägning av dödsbo ska samtliga dödsbodelägare underteckna uppsägningen.

  Ladda ner uppsägningsblankett

 9. Under förutsättning att uppsägningen inkommer senast en kalendermånad efter det att hyresgäst har avlidit, och att den är komplett ifylld av samtliga dödsbodelägare, och om dödsfallsintyg med släktutredning bifogas så gäller en kalendermånads uppsägningstid. Annars är det tre kalendermånaders uppsägning.

  Ladda ner uppsägningsblankett dödsbo

 10. Ja, om du bifogar en underskriven uppsägningsblankett till ditt e-postmeddelande. Vår e-postadress är kundcenter@abk.se