Östermalms Park

En grön oas i centrum

Visionen är att omvandla det gamla sjukhusområdet mitt i Kristianstad till en levande och modern stadsdel. En förnyelse som tillför flera hundra nya bostäder, stadsliv och mötesplatser till området. Det nya kvarteret omfamnar en central Engelsk park med kullar och stora gröna ytor som bjuder in till rörelse, gemenskap och aktivitet för stora och för små. 

Östermalms Park blir en tät och grön stadsdel i centrum som skapar nya stråk och låter såväl de boende som förbipasserande göra parken till sin. De omkring 300 lägenheterna som planeras är tänkta att byggas i etapper under en tioårsperiod.

Vinnande förslag genom arkitekttävling

”Förslaget tar ett starkt helhetsgrepp och introducerar en enkel arkitektonisk princip att arbeta vidare med. Ett särskilt plus för att den gamla gröna kulturmiljön integreras i den nya på ett enkelt och självklart sätt” 

Det blev Liljewall Arkitekter som vann utformandet av Östermalms Park som ABK utlyst och där bland annat arkitekten Gert Wingårdh ingick i juryn.

Om området

Med stadskärnan runt hörnet och kulturkvarteret som närmsta granne blir Östermalms Park en levande stadsdel för den som tycker om att bo centralt och leva ett socialt och kulturellt liv.

Husen kommer byggas med fria siktlinjer genom hela det nya kvarteret och genom att variera höjderna på husen skapas en dynamisk stadsdel. De högre byggnaderna placerats strategiskt så att omgivande hus och gröna ytor påverkas minimalt av skugga. 

Östermalms Park är tänkt att få omkring 300 nya bostäder, en 4 000 kvadratmeter stor park, tre torg och flera naturliga gångstråk för besökare. Det kommer ges möjlighet för lokaler så som caféer eller butiker att etablera sig området. I parkens sydöstra hörn byggs ett parkeringsgarage med god tillgänglighet och plats för omkring 200 bilar.

Snabbfakta

200 m till Hästtorget · 900 m till Centralstationen · ca 300 lägenheter · ca 4 000 m2  grönyta · Detaljplan vinner laga kraft tidigast våren 2021 · Rivningsstart tidigast sommaren 2021

Bostäder

Östermalms Park är tänkt att få omkring 300 nya bostäder. Här bor du centralt och har nära till allt - centrum, kommunikationer, kultur och restauranger.

Utsikten

Husen i området planeras i varierande höjd, fem till åtta våningar. I hörnet mot Kulturkvarteret planeras ett högre hus med 12 våningar. Högst upp blir det takterass med utsikt över bland annat parken på området.

En park för alla

Parken i mitten av området kommer att vara öppen för allmänheten, med gångstråk till de omgivande gatorna. En plats för umgänge och rekreation.

Porten till Kulturkvarteret

Det nya områdets närmsta granne blir Kulturkvarteret i Kristianstad. Hit kommer man för att fika, gå på konserter, teater och föredrag eller varför inte läsa en god bok i lugn och ro på stadens bibliotek?

Kvarter i harmoni med omgivningen

Husen på bilderna är visionsskisser, men vi arbetar för att det ska bli varierade hustyper som harmonierar med husen runtomkring. Som här ut mot korsningen Lasarettsboulevarden och Österlånggatan, där närliggande hus har rundad form.

3D-modell över området

På Kristianstads kommuns hemsida kan du titta på en 3D-modell med nuvarande och planerade byggnader utplacerade. Du kan snurra och se området ur olika vinklar och även zooma in. Tänk på att byggnadernas utformning är visionsskisser och inte nödvändigtvis så som husen kommer att se ut när de byggs. 

Länk fungerar bäst i Chrome. 

Se 3D-modell

Historia

På området där nya Östermalms Park ska ta form låg tidigare sjukhusområdet som etablerades under 1800-talets andra hälft. Sedan dess har byggnader kommit till eller rivits när nya vårdområden och nya behov uppstått. Den engelska parken som varit central på området har successivt minskat över tid. Den kvarvarande parken mot Kanalgatan kan sägas vara en rest utav den.

Vad händer just nu

Detaljplanearbetet fortgår enligt plan och har nu passerat ytterligare en målstolpe, kommunfullmäktige beräknas fatta beslut om detaljplanen i början av 2021. ABK planerar för att kunna påbörja rivningsarbetena senhösten 2021.

Etapp 0 med förberedande arbeten med tekniska installationer kommer att påbörjas i januari 2021 och kommer att pågå fram till sommaren 2021. Främst är det schaktningsarbeten för nya servisledningar som kommer märkas inom området.

Intresserad?

Det är ännu många år kvar innan lägenheterna blir sökbara. Ställ dig i vår bostadskö redan nu så samlar du på dig köpoäng som kan bli avgörande när det är dags att söka. På den här sidan samlar vi allt som händer och som är på gång i projektet. Står du i vår bostadskö får du också vårt nyhetsbrev om nyproduktion, där vi också kommer att berätta mer om Östermalms Park.

Ställ dig i kön